11 ماه

ابوذر شعباني

تعداد دوره ها : 1

گروه کاربری : عضو سایت

دانلود رزومه

دانش آموخته دوره كارشناسي مهندسي مكانيك- طراحي جامدات از دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران) و همچنين كارشناسي مهندسي صنايع از دانشكده صنايع پلي تكنيك تهران است. ايشان دوره كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك- طراحي كاربردي خود را در دانشگاه صنعتي شريف گذرانده است و از سال 1384 تاكنون در صنايع مختلف در بخش هاي تحقيق و توسعه و مهندسي توليد شركت هاي طراحي و قطعه سازي خودرو مشغول به فعاليت بوده است. وي از سال 1388 تا به حال در بخش هاي تحقيق و توسعه محصول شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا (توگا) مشغول و علاوه بر فعاليت هاي طراحي، تحليل، بهينه سازي مكانيكي قطعات و مجموعه هاي توربين گاز ، توسعه و اجراي سيستم هاي اندازه گيري و... ، درگير فرآيندهاي امكان سنجي، برنامه ريزي و اجراي پروژه هاي توسعه محصول در اين شركت بوده است.