4 ماه

سميرا مومني حسن آبادي

تعداد دوره ها : 1

گروه کاربری : عضو سایت

دانلود رزومه

سمیرا مومنی حسن آبادی دارای مدرک دکتری فیزیک پدیده شناسی ذرات بنیادی از دانشگاه صنعتی اصفهان می‌باشند. ایشان دوره‌های کارشناسی فیزیک هسته‌ای و کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی را در دانشگاه یزد به اتمام رسانده‌اند و در این دوره‌ها دانش‌آموخته رتبه اول بوده‌اند. ایشان پذیرفته شده بدون آزمون در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی می‌یاشند. ایشان چندین مقاله ISI در معتبرترین مجلات فیزیک انرژی‌های بالا به چاپ رسانیده‌اند. از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های پژوهشی ایشان می‌توان به مباحث پدیده‌شناسی ذرات در حوزه قوانین جمع مخروط نوری کرومودینامیک کوانتومی، نظریات فراتر از مدل استاندارد فیزیک ذرات، تناظر نظریات میدانی‌های پیمانه‌ای همدیس در d بُعد با فضاهای گرانشی در (d+1) بُعد اشاره کرد. همچنین ایشان سابقه تدریس دروس فیزیک پایه، مکانیک کوانتومی، ذرات بنیادی و فیزیک محاسباتی ذرات بنیادی را دارند.