21 ماه

موسی کفیلی

تعداد دوره ها : 2

گروه کاربری : عضو سایت

دانلود رزومه

مهندس موسی کفیلی دانش آموخته مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. ایشان پژوهشگر حوزه های عددی شامل محاسبات عددی، دینامیک سیالات محاسباتی است که سوابق علمی و آموزشی فراوانی در حوزه توربین گاز، نانو بازیاب های حرارتی و پیل های سوختی دارد.