5 ماه

محمد گلستان

تعداد دوره ها : 1

گروه کاربری : عضو سایت

دانلود رزومه

ایشان دوره کارشناسی ارشد خود را با گرایش مهندسی شیمی –صنایع گاز به پایان رسانیده است و از سال 1386 در مجتمع پتروشیمی جم و شرکت ملی نفت ایران مشغول به فعالیت بوده است. وی از سال 1386در راه اندازی واحد پلی اتیلن سبک خطی-بهره برداری واحد الفین- بهره برداری واحد NGL مناطق نفت خیز جنوب مشغول به فعالیت داشته و در سال 1388 به عنوان کارمند نمونه ایمنی و آتش نشانی در منطقه پارس جنوبی مفتخر به دریافت تقدیر نامه از HSEQ منطقه ویژه گردیده است. ایشان علاوه بر فعالیت های طراحی ، در زمینه شبیه سازی واحد های فرآیندی توسط نرم افزارهای ASPEN PLUS &ASPEN HYSYS ، نرم افزار PROMAX ، طراحی مبدل های حرارتی توسط نرم افزارهای ASPEN EDR و نرم افزار HTRI نیز مشغول می باشد.