6 ماه

معصومه عبداللهی پور

تعداد دوره ها : 1

گروه کاربری : عضو سایت

دانلود رزومه

مهندس معصومه عبدالهي پور، دانشجوی دكتري زراعت مي باشند. ايشان رتبه اول دانشگاه و داراي مقام اول مسابقات علمي دانشگاه‌هاي كشور و عضو بنياد ملي نخبگان هستند. دكتر عبداللهي پور همچنين كارشناس رتبه يك سازمان نظام مهندسي استان تهران بوده و داراي پروانه اشتغال خدمات مشاوره اي (مطالعه، طراحي، نظارت و راهبري طرح‌هاي مرتبط با امور كشاورزي اكولوژيك) مي‌باشند. زمينه تحقيقاتي ايشان، شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز است و در اين زمينه داراي بيش از 20 مقاله چاپ شده در ژورنال‌ها و كنفرانس‌هاي معتبر جهاني مي‌باشند.