3 ماه

ارسلان بذرافشان

تعداد دوره ها : 1

گروه کاربری : عضو سایت

دانلود رزومه

ارسلان بذرافشان، دانشجوی دکتری مهندسی عمران، گرایش زلزله، از دانشگاه تربیت مدرس می باشند. ایشان توسعه‌دهنده نرم‌افزار جامع مهندسی زلزله (با نام لرزه‌نگار: SEISMOGRAPH) و علاقه مند در زمینه تحلیل غیرخطی، جداسازی لرزه‌ای، تحلیل خطر زلزله، تولید زلزله مصنوعی و شبیه‌سازی فیزیکی زلزله می باشند.