0
09363569434

هندبوک کاربردی پمپ‌ های سانتریفیوژ (Practical Centrifugal Pumps)

هندبوک کاربردی پمپ‌ های سانتریفیوژ (Practical Centrifugal Pumps)

 

by: Paresh Girdhar, Octo Moniz and Steve Mackay (Authors)

Publisher: Elsevier

Release date: 2005

Practical Centrifugal Pumps

هندبوک کاربردی پمپ‌ های سانتریفیوژ (Practical Centrifugal Pumps)، یکی از جامع‌ترین منابع مورد استفاده در صنایع گوناگون در کنار بهره گیری از استاندارد های پمپ های سانتریفیوژ می باشد.
پرسش و پاسخ‌های بسیار مفید در انتهای کتاب با تاکید بر درک مفاهیم بنیادی، این کتاب را به یکی از مراجع پر کاربرد و پر استفاده در میان صاحب‌نظران تبدیل کرده است.
استفاده هم زمان از سیستم‌های بین المللی و آمریکایی نیز از دیگر مزیت‌های این کتاب به شمار می‌رود.
البته که در ویرایش‌‌های نخستین این کتاب ایرادات مکرر تایپی و تناقض میان اطلاعات ارائه شده در صورت مسئله و راه حل مربوط به آن، یکی از ایرادات این کتاب محسوب می‌شود اما از سبک نوآورانه آن چیزی نمی‌کاهد.

دانلود فایل PDF