0
09363569434

هندبوک پمپ (Pump Handbook Igor J. Karassik)

هندبوک پمپ (Pump Handbook Igor J. Karassik)

 

by: Igor J. Karassik, Joseph P. Messina, Paul Cooper, Charles C. Heald (Authors)

Publisher: McGRAW-HILL

Edition: Fourth Edition

  •  
هندبوک پمپ

می‌توان از این مجموعه به عنوان یکی از مفصل‌ترین و معروف‌ترین مراجع در زمینه پمپ‌ها نام برد.
این کتاب به شرح مطالب زیر می پردازد:

 

  • طراحی مقدماتی اجزای پمپ‌ها

  • ساخت، تست

  • بهره‌برداری

  • تعمیرات و عیب‌یابی