0
09363569434

PTE Advantage for Academic Module

Pte Advantage For Academic Module

by: BetterThink (Author)

Publisher: Wiley India

Release date: 2016

Pte Advantage For Academic Module

کتاب PTE Advantage  برای تمامی داوطلبان آزمون PTE  طراحی شده است. محتوای این کتاب شامل استراتژی ها، تمرین ها و مثال هایی به همراه پاسخ و توضیح می باشد. در ابتدا این کتاب مروری کلی از آزمون PTE  را ارائه می دهد و سپس به توضیح بخش های مختلف آزمون یعنی اسپیکینگ، ریدینگ، رایتینگ و لیستنینگ می پردازد.

 

دانلود فایل PDF     دانلود فایل صوتی