0
09363569434

Check Your Vocabulary for PET

Check Your Vocabulary for PET

by: Tessie Dalton (Author)

Publisher: Macmillian Publishers Limited

Release date: 2008

 

check your Vocabulary for PTE

Check Your Vocabulary for the PET برای کمک به داوطلبین آماده شدن برای پی تی ای طراحی شده است و همچنین به تمام زبان آموزان زبان انگلیسی فرصت می دهد تا واژگان خود را در این سطح تمرین کنند و توسعه دهند. این کتاب شامل بسیاری از موضوعات اصلی و حوزه های واژگان مورد نیاز برای پی تی ای می باشد. این کتاب با توجه به مشخصات جدید پی تی ای ،که اخیرا مورد بررسی قرار گرفته است ، نوشته شده است و به روز شده و با نیازهای زبان آموزان در سراسر جهان مطابقت دارد.

 دانلود فایل PDF