لطفاً در صورتيكه نياز به يادگيري دوره جديدي داريد كه در ليست آموزش هاي مديا درس نمي باشد فرم زير را تكميل نماييد تا در كوتاهترين زمان آموزش مورد نظر بر روي مديادرس قرار گيرد.

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

تلفن تماس

موضوع دوره آموزشي

مخاطبان دوره

توضيحات يا سرفصل هاي دوره مورد نياز