0
09363569434

طراحی فرایند

طراحی فرایند

طراحی فرایند

امروزه نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی نقش مهمی را در فعالیت های اقتصادی کشور ایفا می کنند. صنعت پتروشیمی از صنایع اشتغال‌زا است که تغذیه‌کننده سایر صنایع بوده و می‌تواند به عنوان موتور حرکت اقتصاد نقش بسیار مهمی را ایفا کند. 

طراحی فرایند که شامل طراحی و مدلسازی و تا حدودی شبیه سازی انواع فرایندهای جداسازی بر پایه تقطیر،استخراج و برج های جذب و دفع و جداسازی غشایی است.