0
09363569434

تجهیزات ثابت

تجهیزات ثابت

تجهیزات ثابت

تجهیزات ثابت به تجهیزاتی گفته می‌شود که در حین کار و بهره برداری، کاملاً ثابت باشند. از جمله این تجهیزات می‌توان به راکتورها، مبدل‌ها، فیلترها، مخازن تحت فشار و … اشاره کرد. این گونه تجهیزات تنها تحت تأثیر عواملی همچون فشار داخلی، فشار خارجی، وزن، انقباض و انبساط و تنش‌های حرارتی قرار دارند و بر خلاف تجهیزات دوار هیچ گونه قطعه یا بخش متحرکی در آنها وجود ندارد.