0
09363569434

آموزش ترموفلو ( Thermoflow )

آموزش ترموفلو ( Thermoflow )

نرم افزار ترموفلو ( Thermoflow )

 یکی از معروف ترین و کاربردی ترین نرم افزارهای موجود در صنعت طراحی نیروگاه نرم افزار ترموفلو ( Thermoflow ) می باشد که در این آموزش سعی شده با استفاده از مثال های مختلف و کاربردی نحوه طراحی انواع نیروگاه های حرارتی و تأسیسات آب شیرین کن آموزش داده شود.

نرم افزار ترموفلو ( Thermoflow )