0
09363569434

آمادگی آزمون PTE

آزمون PTE

آمادگی آزمون PTE

آزمون PTE یا Pearson Test of English یکی از آزمونهای بین المللی زبان، مانند SAT ،OET ،GRE ،TOEFL ،IELTS و غیره است که توسط شرکت PEARSON برگزار میشود. این آزمون دارای سه ماژول یا همان ورژن است: 

  • General

  • Academic

  • Young Learners

ویدئوهای آموزشی آزمون PTE
کتاب های الکترونیکی آزمون PTE
PTE Academic Test Tips

PTE Academic Test Tips

بدون دیدگاه
PTEAcademicTestbuilder

PTE Academic Testbuilder

بدون دیدگاه
PteexpertB1book

PTE Academic Expert B1 Coursebook

بدون دیدگاه
PTEEXPERTB2

PTE Academic Expert B2 Coursebook

بدون دیدگاه